Header image  

IN THE NETHERLANDS

 

   
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
WELKOM

De Stichting Medical Equipment Bank (MEB) is opgericht met het doel om overtollige medische apparatuur van ziekenhuizen en andere medische instellingen in te zamelen met steun van de Nederlandse districten en clubs van Rotary International. Deze apparatuur wordt in samenwerking met de ontvangende Rotarydistricten en/of clubs in tweede en derde wereldlanden, waar er grote behoefte aan bestaat, verscheept. Ook de technische begeleiding, installatie en instructie ter plaatse vindt plaats in samenwerking met lokale Rotary clubs en districten.

Met de steun van Nederlandse Rotaryclubs zorgt de MEB voor opslag en transport van de aangeboden apparatuur. Aangezien deze activiteiten zich voor een belangrijk deel aan het zicht van de financieel bijdragende clubs onttrekt, is gezocht naar een opzet, waarbij de clubs direct bij de activiteiten van de MEB worden betrokken, zodat het een project van de desbetreffende club wordt. De taak van de MEB is daarom meer om intermediair op te treden. Zij zal in eerste instantie zoeken naar zorginstellingen, die plannen hebben om nieuwbouw te plegen, dan wel apparatuur te vervangen, waarna deze instellingen door haar benaderd worden met de vraag of zij eventueel apparatuur beschikbaar willen stellen aan de MEB. Indien dit het geval is, zullen Rotaryclubs in de omgeving van de instelling door haar bezocht worden met de vraag of zij bereid zijn om een project, rondom het overtollig materiaal van de instelling te adopteren. De MEB zal, met de haar ter beschikking staande expertise, ondersteuning kunnen bieden bij het regelen van opslag en transport en zonodig het leggen van contacten met ontvangende Rotaryclubs in het land van bestemming.

Kort samengevat betekent dit dat de Rotaryclub, die een project adopteert, eindverantwoordelijk is. Zij dient te zorgen voor het inzamelen van de benodigde gelden, voor opslag en transport, het feitelijk maken van de afspraken met betreffende instellingen en het leveren van de benodigde mankracht om de apparatuur op te halen, op te slaan, en later te laden in een zeecontainer voor transport.

Vanzelfsprekend blijft de mogelijkheid bestaan om overtollige medische apparatuur direct aan te bieden aan de MEB en willen wij graag op de hoogte worden gebracht van eventuele plannen voor vervanging van apparatuur.

 
 

 

Contact

Beleidsplan MEB.

Financiën MEB.

Jaarverslag MEB.

Foto's / projecten.

 
 
KvK Amsterdam 34130523   BTW Nr.: NL814817166B01